Prywatny detektyw - ceny

Usługi detektywistyczne - cennik

 • Analiza zlecenia - bezpłatna

 • Dojazd do Klienta poza Toruń - 1 zł za km (na terenie Torunia Klient nie ponosi kosztów za ilość przejechanych kilometrów w trakcie realizacji zlecenia przez prywatnego detektywa; po przekroczeniu 1000  kilometrów  rabat  za przejechane kilometry do 30 % )
 • Potwierdzenie miejsca pobytu / zatrudnienia - cena do uzgodnienia
 • Wywiad detektywistyczny dotyczący:
  • osoby - cena do uzgodnienia
 • Obserwacja w sprawach:
  • rozwodowych - cena do uzgodnienia
  • gospodarczych - cena do uzgodnienia
  • karnych - cena do uzgodnienia
 • Ustalenie środowiska dzieci - cena do uzgodnienia
 • Sprawdzenie wierności partnera - szczegóły ustalone w czasie spotkania

Mając na uwadze różnorodność oraz szeroki zakres usług świadczonych przez biuro koszt zlecenia ustalany jest w czasie spotkania z prywatnym detektywem. Każde zlecenie musi być bardzo szczegółowo przeanalizowane i głęboko przemyślane co do charakteru zlecenia, jego stopnia skomplikowania oraz ilości zaangażowanych sił i środków, zastosowanych technik obserwacji, ilości detektywów itd…

UWAGA:
Nie podaję cen przez telefon. Koszt jest ustalony w czasie spotkania z klientem oraz po zapoznaniu się ze sprawą.

Doradztwo w zakresie ochrony biznesu:

 • Audyt bezpieczeństwa
  • w zależności od wielkości podmiotu badania, przedmiotu i zasięgu działania oraz struktury organizacyjnej od 2 000 zł - po audycie pisemny raport z wykonanych czynności z wnioskami i sugestiami
  • nadzór nad wdrażaniem procedur ochronnych: 700 zł/12 h +  koszty przejazdów i zwrot poniesionych kosztów
 • Przeciwdziałanie inwigilacji
  • cena ustalana po dokonanym audycie w toku negocjacji w zależności od przyjętego wariantu zabezpieczeń (instalacji systemu, urządzeń i procedur)
 • Wykrywanie podsłuchów
  • cena do negocjacji przy powierzchni powyżej 100m -  do ustalenia
  • cena za sprawdzenie 1 pojazdu - 500 zł
  • minimalna cena za badanie 1 pomieszczenia do 100m- 1000 zł
 • Weryfikacja danych i lojalności pracowników:
  • w zależności od zakresu sprawdzeń 700zł / 1 pracownika + koszty przejazdów i zwrot poniesionych kosztów
 • Cennik doradztwa
  • Doradztwo w sprawach rozwodowych - 500 zł
  • Negocjacje z uczestnikami sporu - 500 zł (analiza sporu) + od 100 zł / 1h negocjacji
 • Szkolenie pracowników w zakresie zapobiegania inwigilacji i infiltracji - 500 zł 
 • Wynajem  lokalizatora GPS wraz z obsługą platformy - 60 zł /doba plus kaucja 650 zł
 • Monitorowanie auta - 1000 zł / opłata jednorazowa
 • Windykacja należności - do ustalenia

Podane ceny są cenami NETTO. Ostateczne ustalenia co do wysokości opłaty za usługę zostaną uzgodnione po analizie charakteru zlecenia. Wystawiam fakturę VAT.

W przypadku konieczności potwierdzenia przed sądem, prokuraturą lub policją informacji zawartych w sprawozdaniu biuro może żądać zwrotu kosztów podróży i ekwiwalent za utracone wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej pracy detektywa za godzinę lub dzień, wynikające z umowy z klientem, na poczet którego w danym momencie wykonujemy zlecenie.

Koszt zlecenia rozliczany jest:
 • wg stawki dziennej,
 • wg stawki godzinowej,
 • ryczałtem za zlecenie.

Do uzgodnienia w czasie rozmowy z Klientem.

Zadzwoń, a uzyskasz profesjonalną pomoc+48 530 210 878

Dowiedz się więcej ile kosztuje prywatny detektyw >>

Biuro Usług Detektywistycznych

NO SECRETS

ul. Kopernika 21
87-100 Toruń

+48 530 210 878

kontakt@detektyw-torun.pl 

Licencja

Uprawnienia do świadczenia usług detektywistycznych na podstawie Zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz licencji detektywa wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.