Zbieranie dowodów do spraw rozwodowych

Detektyw Biura Detektywistycznego No secrets weryfikuje wierność wskazanej osoby poprzez obserwację stacjonarną i mobilną oraz  wykonuje inne, niezbędne ustalenia dotyczące obserwowanej osoby. Wykonuje dokumentację w formie pisemnej, materiałów wideo oraz fotograficznej. Klient po wykonaniu zlecenia otrzymuje sprawozdanie w formie pisemnej oraz nośnik z zebranymi materiałami. W razie potrzeby występuje również  jako świadek klienta, poświadczając  zebrane materiały.

Biuro Usług Detektywistycznych

NO SECRETS

ul. Kopernika 21
87-100 Toruń

+48 530 210 878

kontakt@detektyw-torun.pl 

Licencja

Uprawnienia do świadczenia usług detektywistycznych na podstawie Zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz licencji detektywa wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.