Audyty bezpieczeństwa firm, osób oraz domów i mieszkań prywatnych

Detektyw posiada niezbędną wiedzę w zakresie dokonania kontroli stopnia zabezpieczenia obiektów firm oraz osób prywatnych. Dokonuje audytu w przedmiocie zlecenia, weryfikuje skuteczność zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych. Sprawdza stopień trudności pozyskania dokumentacji czy informacji dotyczących kontrolowanej firmy, poruszania się po obiekcie osób postronnych. Sprawdza również skuteczność procedur w alarnowych przypadkach np. zagrożeń terrorystycznych, alarmów o podłożeniu materiałów wybuchowych. Po audycie wykonuje pisemny raport o stanie fatycznym, zamieszcza również w nim wnioski i sugestie dotyczące wykonywanego audytu. W razie potrzeby jest obecny przy wdrażaniu nowych zabezpieczeń czy procedur.

Audyt bezpieczeństwa polega na sprawdzeniu aktualnych zabezpieczeń w domu i firmie, znalezieniu ewentualnych luk w zabezpieczeniach i przedstawieniu możliwości ich naprawy.  

Zadzwoń, by uzyskać profesjonalną pomoc: +48 530 210 878

Biuro Usług Detektywistycznych

NO SECRETS

ul. Kopernika 21
87-100 Toruń

+48 530 210 878

kontakt@detektyw-torun.pl 

Licencja

Uprawnienia do świadczenia usług detektywistycznych na podstawie Zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz licencji detektywa wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.